Montbeliarde - największa hodowla w Polsce

Strona główna / Rasa Montbéliarde

Rasa Montbéliarde

Pogłowie:

Obecnie pogłowie w samej Francji wynosi 687 000 krów, z czego 421 130 jest objętych kontrolą mleczności (dane 2013)

Jakość mleka*:

Produkcja (śr. w 2013):

8.133 kg
Zawartość tłuszczu: 3,90%
Zawartość białka: 3,44%
Waga dorosłych byków: od 900 do 1.200 kg
Waga dorosłych krów: od 600 do 700 kg
Wzrost dorosłych krów (w kłębie): 145 cm

* materiały Coopex

Pochodzenie:

Rasa Montbéliarde należy do rasy krów biało-czerwonych europejskich typu jurajskiego. Została po raz pierwszy zarejestrowana jako czysta rasa w 1889 r . Krowy te pochodzą z regionu Franche-Comté, gdzie wypasane są na płaskowyżach jurajskich. Panuje tam klimat typu kontynentalnego, cechujący się nagłymi zmianami temperatury. Hodowla przebiega cyklicznie w oparciu o dwa okresy: długi okres zimowy, trwający od 5 do 7 miesięcy, podczas którego żywienie oparte jest o suchą paszę, oraz okres letniego wypasania. Mleko w większej części przeznaczone jest na produkcję serów długodojrzewających (typu Comté).

Cechy rasy

krowy_2Montbéliarde jest przede wszystkim rasą krów mlecznych: średnia produkcja mleka krów objętych kontrolą (7.696 kg mleka przy zawartości tłuszczu 3,91% i białka 3,45%) plasuje się w czołówce. Jej mleko doskonale nadaje się do produkcji sera (produkcja sera gruyére), dzięki dużej zawartości białka i dużej zawartości frakcji B Kappa Kazeiny. Jest wiodącą rasą pod względem cech hodowlanych i użytkowych:

Dzięki powyższym cechom Montbéliarde jest rasą łatwą w hodowli, odporną i szybko przystosowującą się do różnych warunków.

Montbéliarde bezspornie posiada również bardzo dobrą jakość mięsa: dzięki wysokim przyrostom wagowym i dobrej budowie ciała zarówno jałówek, jak i byczków przeznaczonych na ubój, jest rasą szczególnie cenną. Ponadto bydło rzeźne cechuje się niską zawartością tłuszczu w tłuszczach. Poza tym Montbéliarde jest rasą zdolną znieść surowe warunki klimatyczne. Jest odporna na upały i może konsumować duże ilości prostej paszy, dzięki czemu, w warunkach hodowli charakterystycznych dla cieplejszego klimatu, zachowuje swoją naturalną wydajność.

Selekcja i rozpowszechnianie

Program selekcji ma przede wszystkim na celu ulepszenie wydajności mlecznej (ilości i jakości mleka, łatwości dojenia), zachowanie dobrej jakości mięsa (przyrostu masy i budowy ciała) oraz ulepszenie zdolności adaptacji do różnych warunków hodowli (odporności krów). Program ten składa się z trzech etapów: racjonalnego krzyżowania krów, indywidualnej kontroli byczków w stacjach oraz kontroli potomstwa (jałówek) w fermie (ze względu na produkcję mleka, dojenie i budowę ciała). Każdego roku testowanych jest 150 byków rasy Montbéliarde. We Francji populacja Montbéliarde wynosi ogółem 700.000 krów mlecznych. Jej hodowla rozwijana jest w wielu regionach, a wydajność krów tej rasy stale wzrasta.

Rasa Montbéliarde na tle grupy krów biało-czerwonych Simmental, jest rasą mleczną szczególnie wyróżniającą się. Z tego powodu jest eksportowana do wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej w celu ulepszenia ras biało-czerwonych tam hodowanych (w szczególności w Austrii, Włoszech i Czechach). Ponadto, ze względu na swoją wydajność i zdolność przystosowywania się do różnych warunków hodowli, jest szczególnie poszukiwana na rynkach Afryki Północnej (Maroko, Algieria), dokąd od dawna jest eksportowana, jak również do krajów basenu Morza Śródziemnego, Środkowego Wschodu, Afryki Środkowej, Ameryki Północnej i Południowej.

Rasa Montbéliarde jest dzisiaj drugą rasą mleczną we Francji i Irlandii, zarówno ze względu na wielkość produkcji mleka jak i na liczbę sztuk bydła. Pochodząca z rodziny Simentale, jest to przede wszystkim rasa o doskonałej opłacalności, produkująca mleko bardzo dobrej jakości i w dużej ilości. Nie przedstawia żadnych trudności w hodowli i nadaje się doskonale także do produkcji mięsa.

Mleko i mięso

Mlekosery

We Francji hoduje się aktualnie około 1.500.000 krów rasy Montbéliarde, z czego 400.000 podlega kontroli mlecznej. Średnia krajowa produkcji wynosi 7.696 kg mleka (305 dni) o zawartości tłuszczu równej 3,91% i zawartości białka 3,45%. Mleko to jest często produkowane w gospodarstwach górskich, w trudnych warunkach klimatycznych, gdzie podstawę żywieniową stanowi siano z bardzo małą ilością koncentratów. Na równinach, w gospodarstwach bardziej intensywnych, średnia produkcja przekracza z łatwością 9.000 kg mleka.

Mięso

W przypadku rasy Montbéliarde produkcja mięsa jest produkcją drugorzędną, niemniej jest ona dla hodowców źródłem dodatkowego i to całkiem pokaźnego dochodu. Wszystkie cielęta-samce są przeznaczone do uboju i osiągają średnie, dzienne przyrosty wagowe powyżej 1.000 kg. W grupie buhajków inseminacyjnych przekraczają one 1.400 kg! Także krowy wybrakowane są łatwe w opasie i produkują tusze dobrej jakości. I na koniec, Montbéliardy dają doskonałe rezultaty w krzyżowaniu przemysłowym z rasami mięsnymi (Charolais, Limousine).

Wartość hodowlana

krowa_3Obecnie hodowcy krów mlecznych przykładają coraz większą wagę do opłacalności produkcji, natomiast wprowadzenie kwot mlecznych powoduje, że coraz trudniej jest ją polepszać przez zwiększenie wysokości produkcji. Hodowla krów będących owocem blisko stuletniej selekcji zmierzającej do produkcji mleka o wysokiej jakości głównie na bazie pastwisk (siana bądź kiszonki), jak to jest w przypadku Montbéliarde, umożliwia najskuteczniejszą przemiane najtańszej paszy w mleko. Ponadto, jako że ich mleko jest tradycyjnie przeznaczone do produkcji sera, szczególną wagę przywiązywano zawsze do dobrego stanu wymienia. Zaowocowało to wymieniem odpornym na zapalenia i małą liczbą komórek somatycznych.

Płodność, długowieczność, łatwość wycieleń i temperament stanowią dodatkowe kryteria w selekcji Montbéliardów, gdyż ich znaczenie w produkcji jest dziś coraz bardziej doceniane.

Ponad 40 krajów, na wszystkich kontynentach wybrało Montbéliardy - rasę czystą lub krzyżowaną z rasą Simentale (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy), z rasą Holstein (Holandia, Kanada, USA, Meksyk), a nawet z zebu w strefach tropikalnych. Rasa Montbéliarde dostarcza im krów o wysokiej wydajności mlecznej, o dobrym pokroju, łatwo dostosowujących się do bardzo różnorodnych warunków hodowli spotykanych w tych krajach.

Jako rasa czysta bądź jako krzyżówka, Montbéliarde udowodniła, że doskonale odpowiada kryteriom opłacalności w nowoczesnej produkcji mleka. Stała się dziś jednym z najważniejszych aktorów przemysłu mlecznego na szczeblu światowym.

« Powrót